• Lek. wet. Grzegorz Krzemionka specjalista chorób małych zwierząt. Ukończył Uniwersytet Warmińsko Mazurski w 1981r. Właściciel i kierownik przychodni weterynaryjnej VetMEDIC przy ulicy Traugutta 2.

  • Lek. wet. Anna Biskupska, ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 1994r.

  • Lek. wet. Przemysław Krzemionka, ukończył wydział weterynarii na UWM w 2007r. Kierownik Przychodni weterynaryjnej VetMEDIC przy ulicy Kopernika 15.

  • Lek. wet. Marcin Keler ukończył wydział weterynarii na Uniwersytecie w Lublinie.

  • Lek. wet. Magdalena Milecka, ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2011r.

  • Technik weterynarii - groomer Aleksandra Mikołajczyk.